1. Vispārējie garantijas nosacījumi
  1.1. Divu gadu garantija attiecas uz izstrādājumu, kas tiek izmantots tam paredzētajam mērķim.
  1.2. Garantijas perioda sākums ir preces piegādes dienu.
 2. Garantijas nosacījumu derīgumu nosaka tikai saskaņā ar uzstādīšanas un lietošanas instrukcijām.
 3. Garantija ir spēkā tikai tad, ja produkts tiek regulāri uzturēts, apkalpots un izmantots tam paredzētajam mērķim.
 4. Garantija neietver
  4.1. Izstrādājumu uzstādīšanas, apkopes un ekspluatācijas apmācību.
  4.2. Transporta bojājumus vai citus mehāniskus bojājumus, ko izraisījušas trešās personas vai dabas katastrofas (vandālisms, zibens, uguns utt.)
 5. Garantija neattiecas uz defektiem, kas radušies nepietiekamas vai nepareizas apkopes, nepareizas uzstādīšanas un remonta vai dabiska nodiluma dēļ.
Izstrādājumi, kas izgatavoti no koksnes polimēra kompozītmateriāliem, ir ražoti Eiropas Savienībā un ir paredzēti izmantošanai ziemeļu klimatā.

Izstrādājumi, kas izgatavoti no koksnes polimēra kompozītmateriāliem, ir ražoti Eiropas Savienībā un ir paredzēti izmantošanai ziemeļu klimatā.