WPC žogu paneļu montāža

žogu montaža

Žogu montāža ir atbildīgs darbs, jo no tā, cik profesionāli darbs būs izdarīts, var būt atkarīga no tas, cik ilgi žogs kalpos. Pareizi montēts žogs kalpos daudzus gadus. Ir svarīgi izvēlēties uzticamas konstrukcijas un piemērotus stiprinājumus. Žogu segmenti jāmontē uz metāla vai betona staba. Stiprinājumu izvēle ir atkarīga no žoga segmentu konstrukcijas.
Segmenti, kas izgatavoti no vertikāliem dēļiem, tiek montēti ar speciāliem neilona stiprinājumiem.

WPC H un WPC Z horizontālā profila žoga paneļi tiek montēti ar īpašu stiprinājumu. Temperatūras svārstību dēļ kompozītmateriāls var izplesties Lai izvairītos no šādu svārstību sekām, iesakām izmantot atsperes paplāksnes. Mēs iesakām tos pārāk stipri nepieskrūvēt, lai savienojuma vietai piešķirtu papildu brīvību.

Žogu montāžai pie metāla stabiem mēs komplektējam pašskrūvējošās skrūves.

OneWood žogu segmentu stiprinājumi/kronšteini jānovieto ar atstarpi, no segmenta garuma (starpa starp stabiem) atņemot 30mm. Izvēloties šādus stiprinājumus, jūs varēsiet montēt kronšteinus pat garuma ar neatbilstību līdz 20 mm.

Vārtu konstrukciju iesakām piestiprināt nevis pie žoga perimetra stabiem, bet gan izmantot atsevišķus vārtu atbalsta stabus.

Divviru vārtu un vārtiņu montāža

Divviru vārtu un vārtiņu stabus betonē gruntī. Pāļu dziļums ieteicams aptuveni H1200mm. Pāļu diametrs ir ne mazāks kā 300mm. Ieteicams atstāt ne mazāk kā 5cm atstarpi no zemes. Attālumam starp stabiem jābūt analoģiskam piedāvājumā norādītajiem vārtu un vārtiņu platumam. Vārtiem, kuru platums pārsniedz 5 m, ieteicams izveidot pamatu pagarinājumu vismaz L1000xH500mm. Pamatu pagarinājumam jāizlej ejas atveres pilnībā atvērtu vārtu virzienā.

Montējot automātiku pie viena no stabiem jābūt pievadītai caurulei ar elektrības vadu. No staba, pie kura montēts vadības bloks, jānovelk caurulīte vadiem līdz otram vārtu stabam.

Bīdāmo vārtu montāža

Bīdāmo vārtu (atvere līdz 5,5 m) montāžas instrukcija ir sniegta augšpusē.

Bīdāmajiem teritoriju vārtiem ir nepieciešams pamats, uz kura betonēti divi atbalsta vārtu stabi. Varam piedāvāt atbalsta stabus ar plāksni, ja pamats sagatavots iepriekš.

Neiesakām vārtu konstrukcijas stiprināt pie žoga stabiem. Vārtiem jābūt savai neatkarīgai sistēmai vienotā plaknē. Pamata dziļums ieteicams aptuveni H1200mm. Var montēt pamatu ar 2 pāļiem H1500mm dziļumā. Šādā gadījumā nav nepieciešams visu pamatu veidot H1200mm dziļumā. Starp pāļiem pietiek montēt stipru armatūras tīklu un betonēt ne mazāk kā H500mm dziļumā. Vārtu pamata platumam jābūt ne mazākam kā 400mm.

Pamata augstumu iesakām veidot iebrauktuves augstumā, ņemot vērā, ka vārti atradīsies 8 cm virs pamata.

Stabu un uztvērēju ieteicams betonēt H1200mm dziļumā ar pāļa diametru vismaz 300mm.

Instalējot automātiku uz vārtiem, ieteicams iepriekš ievietot barošanas kabeļus caurulē paredzētajā vietā. Automātisko piedziņu montāža starp 2 atbalsta stabiem. Montējot fotoelementus automātikai, vajadzētu izvilkt cauruli vadiem no piedziņas līdz žoga stabiem atveres malās.